fredag, mai 29, 2009

Taktile hull

Bildet er tatt fra Verdens viktigste O, en bok for blinde barn - og for seende (Tiden 1980). Den er laget av Phil Newth. I 1977 laget han boka Rulle på eventyr som hadde en litt 70 - talls moral som gikk på "annerledeshet". (Nei da, ikke noe gæernt med å være annerledes).

Bøkene er laget etter samme teknikk, bare at Rulle på eventyr er blå mens denne er rød.
Billedbeskrivelse : Geometriske små figurer som er klippet eller rettere sagt "stanset ut" på papirer. Annenhvert ark er blindeskrift.

I 1980 kom også en bok til etter samme idé, nemlig Labyrinten av Johanna Schwarz. (Oktober forlag). Hvorfor ikke denne typen bøker ble noen suksess er jeg ikke helt sikker på.


Ingen kommentarer: