torsdag, februar 07, 2008

Mangfoldige bilder


fra denne konferansen.

Øverst ser vi to kjekke barne- og ungdomsbibliotekarer, en sørlandsbibliotekar og en innlandsbibliotekar.


Så en representant fra den lokale faunaen i ferd med å angripe fotografen.

Deretter en barne- og ungdomsbibliotekar fra en typisk landbrukskommune. Hvorhen han viser vei er litt usikkert, muligens til nærmeste pub.


Nederst en plakat av det mer minimalistiske slaget. Laget under motto det enkleste er det beste. Kunne ikke ha gjort det bedre selv. Hva SKAL vi med den nye teknologien så lenge det finnes kartong og tusjpenner!

Ingen kommentarer: