fredag, august 05, 2011

Siste på graffitifronten

Også med "Pi 3.14" har det skjedd noe på den lokale graffitiveggen

Pi-tegnene er blitt prydet med


border og


indiske(?) ansikter - og en kamel

Hva fluesopp og to kjøttbein i kors har med Pi å gjøre er ikke lett å si. Kanskje graffitikunstneren har et anstrengt forhold til geometrien.

Akkurat som Vincents fugler har også Pi forflyttet seg et stykke.

Vincents fugler har spasert over Ankerveien

til et noe mer trafikkert sted hvor Vincent har hatt litt mindre "arbeidsro" enn her.